השתתפות האוניברסיטה במימון לימודי בני משפחה לעובדים קבועים במכללות ולחברי הסגל הקליני

 

 

Image result for ‫תמונות של לימודים‬‎              

אגף משאבי אנוש-מחלקת שכר

טל: 08-6472610

 

 

 

חברי סגל יקרים,

 •  האוניברסיטה משתתפת במימון לימודים במכללות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה לתואר ראשון ובמסלולים שהוסכמו לכך בלבד.
 • גובה ההחזר מוגבל לגובה שכר הלימוד הבסיסי באוניברסיטה-ההחזר הינו בהתאם לחלקיות המשרה המזכה.
 • לא ניתן לקבל החזר בגין שכ"ל ששולם מהפיקדון האישי של הקרן להכוונת חיליים משוחררים.

   

   

   

 • פרטי העובד/ת:

   
  * שם פרטי:
  * שם משפחה:
  * מספר זהות:
  * יחידה:
  קירבה לתלמיד/ה:
   
  * שם תפקיד:
  דירוג:
  * חלקיות משרה (באחוזים):
  * קבוע מיום:
  * סגל:
  טלפון פנימי:
   
  פרטי התלמיד:
   
  * שם פרטי:
  * שם משפחה:
  * מספר זהות:
   
  פרטי הלימודים:
   
  * שם המוסד:
  * מגמת הלימודים (חוג/מחלקה):
  * שנת הלימודים האקדמית תחל ב:
  * שנת לימודים:
   
  * מספר נקודות נק"ז:
  * אישור לימודים (לחץ על "בחר" להוספת קובץ):
   
  * קבלה על ביצוע תשלום:
   
  מספר הקבלה:
   
   
  הצהרה:
   
  הנני מצהיר/ה בזאת, כי:

  אינני מקבל/ת השתתפות בשכר לימוד זה משום מקור אחר.

  הפרטים שרשמתי מדוייקים, מחובתי להודיע על כל ביטול או שינוי שיחול.

   

  * חתימת העובד:
   
  * תאריך: