הודעה על פטירה                  

עבור לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש
טל-
08-6461301

הטופס מהווה נספח לנוהל 05-006

 

פרטי מזכירות היחידה (פרטי היוזם):
 
* שם פרטי ושם משפחה
 
* שם היחידה:
 
* מספר טלפון:
 
פטירת חבר סגל האוניברסיטה או קרוב משפחה של חבר סגל האוניברסיטה (יש לציין):
 
 
 
 
קירבה:
 
שם פרטי ומשפחה של חבר סגל האוניברסיטה:
 
תואר:
 
מספר זהות:
 
שם היחידה:
 
 
במקרה של פטירת חבר/ת סגל :
 
תואר:
 
שם פרטי:
 
שם משפחה:
 
מספר זהות:
 
מחלקה:
 
 
מועד הלוויה:
 
תאריך:
 
שעה:
 
מקום הלוויה (לציין עיר ושם בית העלמין):
 
כתובת בה יושבים שבעה (עיר, רחוב, מספר):
 
מספר טלפון (של המשפחה) ליצירת קשר:
 
שם המשפחה בה יושבים שבעה:
 
הערות: